افکار جان و روح دارند

افکار جان و روح دارند همانطور که می دانیم دنیایی که در آن زندگی می کنیم دنیای زنده و پویایی است که همه چیز در آن دارای جان  ،  روح و انرژیهای متفاوتی می باشد . وقتی ما در طی روز به موضوعی فکر می کنیم حال آن را دوست داشته باشیم و برایمان خوشایند […]

من اینجا چه می کنم؟

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که در این دنیا چه می کنید ؟ شبانه روز خود را چگونه سپری می کنید ؟ آیا از خود و بودنتان در این دنیا راضی هستید و یا بهتر بگویم از زندگی ای که برای خود ساخته اید احساس رضایت دارید؟ اجازه دهید برگردم به […]

تاثیر بخشش در مسولیت پذیری

  از زمانی که به یاد دارم این جمله ببخش تا بخشده شوی را بسیار می شنیدم . همیشه وقتی این جمله را به من می گفتند یا به طور تصادفی به گوشم می رسید حس می کردم که پای یک معامله در میان است و حس خوبی از این جمله و یا عبارت در […]

پاکسازی ذهن چیست؟

  به خاطر دارم سالها قبل همیشه زمان بهمن ماه که می شد یک زنگی در درونم شروع به زدن می کرد که زمان خانه تکانی اسفند ماه در حال رسیدن است . از اینکه قراربود در ماه بعد یعنی اسفند خانه مان به هم ریخته شود و کلی کار و فعالیت انجام دهیم حس […]

شکل گیری باورها

  تازه جلسه دفاعیه پایان نامه ام را به اتمام رسانده بودم . با خود کلی برنامه داشتم. به این فکر می کردم که هر چه زودتراستعفایم را از شرکت و مجموعه ای که با آنها همکاری داشتم عنوان کرده و کم کم کوله بارم را از آنجا جمع و کسب و کار خود را […]

پاکسازی ذهن چیست؟

به خاطر دارم سالها قبل همیشه زمان بهمن ماه که می شد یک زنگی در درونم شروع به زدن می کرد که زمان خانه تکانی اسفند ماه در حال رسیدن است . از اینکه قراربود در ماه بعد یعنی اسفند خانه مان به هم ریخته شود و کلی کار و فعالیت انجام دهیم حس خستگی […]