رویاپردازی

 شاید در طی روز بارها این واژه را شنیده باشید که رویاها می توانند تبدیل به واقعیت شوند، یا هرچیزی را که تجسم کنی در واقعیت با آن روبرو می شوی!!! اما چگونه ؟ بر طبق قانون جذب ،  هر آنچه را که شما در ذهن خود رشد دهید ،  بها دهید ، زمان صرف […]