آیا در مورد اهداف خود متعهد هستید؟

بارها پیش می آید که در روند پیش روی هدف با مواردی روبرو شوید که باب میل شما نیست. حتی به گونه ای که شما را تحت تاثیر خود قرار دهند. افکار منفی به سراغتان می آیند و ممکن است که به شما حس خوبی ندهد. نکته ای که در این میان حائز اهمیت  است […]

تحول چطور به سادگی اتفاق می افتد ؟

برای درک بهتر این موضوع با عنوان مثالی این روند رو بررسی می کنیم. زمانیکه میخواهید جمله ای بنویسید در ابتدا باید سواد نوشتن داشته باشید یا به بیان ساده تر باید حروف الفبا را یاد بگیرید. وقتی با حروف آشنا شدید و آنها را فرا گرفتید شروع به ساختن کلمات و ترکیب می کنید […]

رابطه احساس و دریافت خواسته ها

زمانهایی پیش می آید که به چیزی فکر می کنید و در زمان بسیار نزدیک به انجام می رسد، حال این خواسته می تواند هر چیزی باشد. در آن زمان اگر دقت کنید تنها چیزی که شما را به آن خواسته هرچند کوچک رسانده ، نوع احساسی بوده است که شما در وجودتان آن را […]