حرفهای من و بابایی جونم ۶

سلام بابایی جونم روزت بخیر بابایی جونم ممنونم و متشکرم از اینکه به لطف تو امروز تونستم چشمان قشنگم رو باز کنم و بتونم روزی نو و صبحی نو رو تجربه و زندگی کنم ممنونم و متشکرم از اینکه به لطف تومیتونم این لحظه های زیبای صبجگاهی رو ببینم و زمان تولدی دوباره و اکسیژن […]

حرفهای من و بابایی جونم ۵

سلام بابایی جونم روزت بخیر رقص ذرات ابرها در آسمان حرکت و گردش ابرها در آسمان وزش نسیم صبحگاهی تابش نور خورشید آواز گنجشکان بر روی درختان پرواز پرنده ها و اوج گرفتن شان در آسمان رقص شاخه ها و برگهای درختان قارقار کردن کلاغها همه نویدی از روزی نو و ورود انرژی های جید […]

حرفهای من و بابایی جونم ۴

  سلام بابایی جونم روز و هفته ات بخیر یک روز زیبای دیگه از طرف تو بابایی جونم رسید و هدیه داده شد . ممنونم و متشکرم برای این روزآرام و سراسر حس خوب ممنونم و متشکرم از اینکه هر روز و هر لحظه و هر دم در کنارم هستی و این قوت قلب عالی […]

حرفهای من و بابایی جونم ۲

  سلام بابایی جونم روزت بخیر ممنونم و متشکرم از اینکه امروز رو بهم هدیه دادی . هدیه ای به نام زندگی زیبا . هدیه ای که سراسر حس تولد و تحول به همراه داره . چقدر خوشحالم که امروز هم تونستم باشم و از این هدیه و فرصت زیبای بهاری لذت ببرم . ممنونم […]

حرفهای من و بابایی جونم۱

  سلام بابایی جونم روزت و هفته ات بخیر سلام بابای مهربونم بابایی خوبم که هر روز کلی درسهای زیبا و قشنگ شاهزاده بودن رو بهم یاد میدی  ممنونم و ومتشکرم از اینکه تو رو دارم و تو پادشاه قلبم و وجودم هستی بابایی جونم ممنونم و ومتشکرم از اینکه امروز هم این به لطف […]