حرفهای من و بابایی جونم ۴

  سلام بابایی جونم روز و هفته ات بخیر یک روز زیبای دیگه از طرف تو بابایی جونم رسید و هدیه داده شد . ممنونم و متشکرم برای این روزآرام و سراسر حس خوب ممنونم و متشکرم از اینکه هر روز و هر لحظه و هر دم در کنارم هستی و این قوت قلب عالی […]

حرفهای من و بابایی جونم ۳

  سلام بابایی جونم روزت بخیر برای امروزم که به لطف تو برام رنگ و بو پی تازه ای داشت و داره ،  ممنونم و متشکرم برای امروزم که حال و هوای قشنگی به لطف تو داره ،  ممنونم و متشکرم برای امروزم که دوباره به لطف تو از نو متولد شدم و همه چیز […]

حرفهای من و بابایی جونم ۲

  سلام بابایی جونم روزت بخیر ممنونم و متشکرم از اینکه امروز رو بهم هدیه دادی . هدیه ای به نام زندگی زیبا . هدیه ای که سراسر حس تولد و تحول به همراه داره . چقدر خوشحالم که امروز هم تونستم باشم و از این هدیه و فرصت زیبای بهاری لذت ببرم . ممنونم […]