حرفهای من و بابایی جونم ۵

سلام بابایی جونم روزت بخیر رقص ذرات ابرها در آسمان حرکت و گردش ابرها در آسمان وزش نسیم صبحگاهی تابش نور خورشید آواز گنجشکان بر روی درختان پرواز پرنده ها و اوج گرفتن شان در آسمان رقص شاخه ها و برگهای درختان قارقار کردن کلاغها همه نویدی از روزی نو و ورود انرژی های جید […]

حرفهای من و بابایی جونم ۴

  سلام بابایی جونم روز و هفته ات بخیر یک روز زیبای دیگه از طرف تو بابایی جونم رسید و هدیه داده شد . ممنونم و متشکرم برای این روزآرام و سراسر حس خوب ممنونم و متشکرم از اینکه هر روز و هر لحظه و هر دم در کنارم هستی و این قوت قلب عالی […]

حرفهای من و بابایی جونم ۳

  سلام بابایی جونم روزت بخیر برای امروزم که به لطف تو برام رنگ و بو پی تازه ای داشت و داره ،  ممنونم و متشکرم برای امروزم که حال و هوای قشنگی به لطف تو داره ،  ممنونم و متشکرم برای امروزم که دوباره به لطف تو از نو متولد شدم و همه چیز […]